Opći uvjeti


OPĆI UVJETI
Putnik se pismenim putem obavezuje da u cijelosti prihvaća uvjete rezervacije putovanja koje je prethodno proučio. Prilikom rezervacije odabrane usluge, putnik uplaćuje 20% ukupne cijene aranžmana te razliku do pune cijene putnik uplaćuje 14 dana prije dolaska, ako nije drukčije dogovoreno u ponudi.
Mogućnosti plaćanja su: kreditne kartice : VISA, MASTER CARD, DINERS, MAESTRO, te bankovna doznaka ako nije drukčije dogovoreno sa osobljem Arlen.
Ukoliko se plaćanje rezervacije vrši unutar 14 dana prije dolaska - mogućnost uplate depozita neće biti ponuđena, već je potrebno uplatiti ukupan iznos bankovnom doznakom ili kreditnom karticom.

CIJENA USLUGA i VALUTA
Cijena usluge navedena je na web stranicama. Sve vrste posebnih usluga koje nisu uključene u cijenu putnik sam plaća i dužan ih je naručiti prilikom prijave putovanja ili po dogovoru uplatiti na licu mjesta.
Ukoliko putnik traži posebnu uslugu za vrijeme putovanja, plaća je na licu mjesta u valuti zemlje u kojoj se nalazi.
Objavljene cijene na web stranicama koje su izražene u EUR formirane su prema domaćoj valuti KUNA i to prema tečaju Narodne banke Hrvatske.

PUTNA DOKUMENTACIJA
Putna dokumentacija tj. potvrda o ukupnoj uplati sa detaljima oko check in-a šalje se internetom te kod privatnog smještaja služi kao voucher.

KATEGORIZACIJA I OPIS OBJEKATA
Ponuđeni smještajni kapaciteti opisani su prema službenoj kategorizaciji dotične zemlje važećoj u trenutku njihovog objavljivanja na web stranici prema podacima koji su iz dotičnih objekata poslani turističkoj agenciji Arlen d.o.o. Prehrana, komfor kao i druge usluge u ponudi hotela/ apartmana pod nadzorom su mjesnih turističkih uprava, a standardi smještaja i usluga su različiti i nisu usporedivi. Arlen ne preuzima odgovornost za usmenu ili pismenu informaciju koja nije u skladu s opisom usluga i objekata na web stranicama, a koja je dobivena od strane treće osobe. Arlen d.o.o. ne odgovara u slučaju netočnih podataka od strane poslovnih partnera- vlasnika smještajnih kapaciteta.

SMJEŠTAJ U APARTMANE I HOTELE
Smještaj u sobe/apartmane najčešće je moguć iza 14 h na dan početka korištenja usluge, a isti se najčešće moraju napustiti do 10,00 h na dan završetka korištenja usluga.
Dolazak iza 19,00 h nužno je najaviti unaprijed. Boravak kućnih ljubimaca dozvoljen je samo u pojedinačnim slučajevima i uz obaveznu doplatu i prethodnu najavu.
Smještaj mogu koristiti samo gosti koji su se prijavili ukoliko na vrijeme nije najavljena promjena.

ODUSTAJANJE OD PUTOVANJA
Ukoliko putnik otkaže rezervaciju Arlen d.o.o. od ukupne cijene rezervacije zadržava
za otkaz više od 30 dana prije dolaska - Arlen zadržava 10% za manipulativne troškove
za otkaz 30 -15 dana prije dolaska - 30% od ukupne cijene rezervacije
za otkaz od 14 - 0 dana prije dolaska- 100% od ukupne cijene rezervacije
"no-show" - 100% od ukupne cijene rezervacije
Ako putnik koji otkaže putovanje nađe novog korisnika iste rezervacije Arlen zaračunava samo troškove uzrokovane zamjenom.

OTKAZ REZERVACIJE OD STRANE Arlen d.o.o.
Ukoliko se dogodi da Arlen d.o.o. mora stornirati putniku već unaprijed rezerviran konkretni objekat iz razloga što su nastale izvanredne ili nepredviđene okolnosti agencija Arlen je dužna putniku ponuditi zamjenu iste ili veće kvalitete ili izvršiti povrat novca uplaćenih za rezervaciju.
Putnici su obvezni posjedovati valjane osobne putne isprave. Nevaljane isprave, koje imaju za posljedicu odustajanje od putovanja, a ukoliko bi zbog takvog propusta putnika agencija Arlen pretrpila dodatnu štetu, putnik je dužan istu nadoknaditi. Ukoliko za vrijeme putovanja dođe do gubitka ili krađe putnih isprava troškove izdavanja novih isprava snosi sam putnik. Arlen nije odgovoran za odluke carinskih i policijskih i drugih državnih tijela kojima se putniku ne dozvoljava ulazak u pojedinu zemlju.

REKLAMACIJE
U interesu je putnika da svoj prigovor pokuša riješiti odmah u odredištu. Ukoliko ni nakon prigovora ne bude poboljšanja, putnik mora tražiti potvrdu iz koje se vidi da usluga nije pružena, odnosno da nije pružena na način kako je ugovoreno. Potvrdu putnik mora priložiti pismenoj reklamaciji.
Pisanu reklamaciju putnik je dužan uložiti u roku od 8 dana nakon završetka putovanja.
Ukoliko putnik uloži pismenu reklamaciju nakon toga roka, Arlen takvu reklamaciju nije dužan uzeti u obzir.
Organizator je dužan donijeti pismeno rješenje na ovaj prigovor u roku od 14 dana po primitku prigovora, a može odgoditi rok rješenja o pritužbi za dodatnih 14 dana zbog prikupljanja informacija.
Organizator će rješavati samo one pritužbe koje se nisu mogle otkloniti na mjestu odmora.
Dok postupak rješenja traje, a ukupno najviše 14 odnosno 28 dana nakon ulaganja prigovora, putnik se neopozivo odriče posredovanja bilo koje druge osobe, arbitraže UHPA-e ili neke druge institucije kao i davanja informacija u medije. Isto tako se putnik odriče prava na tužbu.
Najviši iznos nadoknade po prigovoru može doseći iznos reklamiranog djela usluga, a ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos.
Putnik i Arlen će sporove nastojati razriješiti sporazumno.

OBVEZE Arlen d.o.o.
Arlen d.o.o. je dužan brinuti se o izvršenim uslugama, kao i o izboru davatelja usluga, pažnjom dobrog gospodarstvenika te skrbiti o pravima i interesima putnika sukladno dobrim običajima u turizmu. Dužan je putniku pružiti sve ugovorene usluge te dati odgovore zbog eventualnog neizvršenja usluga ili dijela usluga.

OBVEZE PUTNIKA
Putnik je dužan brinuti se da osobno ispuni uvjete predviđene propisima RH i zemlje kroz koju putuje te da se pridržava kućnog reda u hotelskim objektima i apartmanima.
Putnik sam odgovara za štetu koju prouzroči te ju na licu mjesta snosi recepciji hotela ili vlasniku apartmana.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA
Putnik osobne podatke daje dobrovoljno. Osobni podaci putnika potrebni su u procesu realizacije i koriste se za daljnju komunikaciju.
Osobni podaci putnika čuvat će se u bazi podataka.

OBJAVA RECENZIJA
Ukoliko gost pošalje recenziju smještaja turističkoj agenciji Arlen - zadržavamo pravo objave iste na našim web stranicama.
Ukoliko gost izričito zatraži micanje recenzije Arlen će to učiniti u najkraćem roku.